Представяне на проекта „Европейски действия за транс-национални споразумения в компаниите”

В средата на август 2012 година приключи проектът „Европейски действия за транс-национални споразумения в компаниите: основа за интернационализация на индустриалните отношения” (ЕВРОАТКА/EUROATCA). Той се осъществи в периода 15 август 2011-14 август 2012 година , с финансовата помощ на Европейската комисия, ГД”Заетост, социални въпроси и равни възможности”, бюджетна линия 04.03.03.01 „Индустриални отношения и социален диалог”.

Основен изпълнител по проекта е централният Институт за икономически и социални изследвания(IRES) към Общата италианска конфедерация на труда (CGIL) в Рим, с партньори регионалният Институт за икономически и социални изследвания(IRES) за провинция Емилия-Романя-Болоня, Италия, Институтът за икономическия и социални изследвания (IRES) към френските синдикати-Франция, асоциацията АСТРЕС(ASTREES)-Франция, Фондация „1 май” към Конфедерацията на работническите комисии (CC.OO)-Испания, „Солидарност” –Полша, Университетът в Хамбург-Германия, Институтът за социални и синдикални изследвания при КНСБ-България, с подкрепяща роля на шведския синдикат TCO и Европейската конфедерация на профсъюзите.

Основните цели на проекта са свързани с наблюдения и изследвания на нормативната уредба, теорията и практиките на преговори и постигане на транс-национални споразумения в международните/многонационални компании в страни-членки на Европейския съюз. Осъществен е преглед на развитието на тези процеси в различни страни, в т.ч. и в България, както и специално изследване и анализ на ситуации за компаниите Фолксваген и Акселор Митал. Разгледани са различни работни определения на транснационалните измерения на трудовите и индустриални отношения. Анализира се и ролята на Европейските работнически съвети и синдикатите при осъществяване на преговори и подписване на транс-национални споразумения в международните компании.

Final report