КНСБ - активен партньор в проекта за ЕРС „КОМИНТРА”/”COM.IN.TRA”

"КНСБ е партньор в международния проект "Комуникационни техники и обучение за управление на информацията за представители на Европейските работнически съвети (COM.IN.TRA)

Проектът е отговор на покана за представяне на проектни предложения VP/2010/003, на  Европейската комисия по бюджетна линия 04.03.03.03 "Информиране, консултиране и участие на представители на предприятията".   
Основната цел на проект “COM.IN.TRA” е да се подобри ефективния обмен на информация в структурите на Европейския работнически съвет и да се насърчат обучителните дейности на  национално и на международно ниво, за да се създаде възможност членовете на ЕРС да реагират по ефективен  начин, особено в контекста на корпоративното преструктуриране, сливанията, поглъщанията и преместването в предприятия в рамките на Европейската общност.
За да бъде постигната тази цел, ние бихме искали да се хармонизира синдикалното обучение в различните страни и да се развият умения за ефективно използване на най-новите комуникационни технологии и ефективно управление на информацията у представители на предприятията в Европейските работнически съвети.
За тази цел участващите организации ще разработят курс „Комуникационни техники и управление на информацията”, който ще се основава на опита на партньори от четири европейски държави, включително новите държави-членки.
Изготвянето на методология на курса ще бъде съпътствано от Европейски работни срещи за избрани членовете на ЕРС, с цел да съчетаят теорията с практиката.
Кратка информация за срещата в София:
"Първата среща по проекта се състоя в София на 20 януари 2011 година. По време на това събитие представители на на всички партньорски организации представиха ситуацията на  Европейските работнически съвети в своите страни и обсъдиха етапите на проекта, разпределението на задачите, съдържанието на изследването върху практическите аспекти на правото на информиране, комуникация и консултиране, както и практическата реализация на работните срещи "

КНСБ - активен партньор в проекта за ЕРС „КОМИНТРА”/”COM.IN.TRA”

 

"КНСБ е партньор в международния проект "Комуникационни техники и обучение за управление на информацията за представители на Европейските работнически съвети (COM.IN.TRA)¨

Проектът е отговор на покана за представяне на проектни предложения VP/2010/003, на Европейската комисия по бюджетна линия 04.03.03.03 "Информиране, консултиране и участие на представители на предприятията".

Основната цел на проект “COM.IN.TRA” е да се подобри ефективния обмен на информация в структурите на Европейския работнически съвет и да се насърчат обучителните дейности на национално и на международно ниво, за да се създаде възможност членовете на ЕРС да реагират по ефективен начин, особено в контекста на корпоративното преструктуриране, сливанията, поглъщанията и преместването в предприятия в рамките на Европейската общност.

 

За да бъде постигната тази цел, ние бихме искали да се хармонизира синдикалното обучение в различните страни и да се развият умения за ефективно използване на най-новите комуникационни технологии и ефективно управление на информацията у представители на предприятията в Европейските работнически съвети.

 

За тази цел участващите организации ще разработят курс „Комуникационни техники и управление на информацията”, който ще се основава на опита на партньори от четири европейски държави, включително новите държави-членки.

Изготвянето на методология на курса ще бъде съпътствано от Европейски работни срещи за избрани членовете на ЕРС, с цел да съчетаят теорията с практиката.

 

Кратка информация за срещата в София:

 

"Първата среща по проекта се състоя в София на 20 януари 2011 година. По време на това събитие представители на на всички партньорски организации представиха ситуацията на Европейските работнически съвети в своите страни и обсъдиха етапите на проекта, разпределението на задачите, съдържанието на изследването върху практическите аспекти на правото на информиране, комуникация и консултиране, както и практическата реализация на работните срещи "