Завърши проект „Отговорността на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза” VS/2009/0189

КНСБ, ОПЗЗ и Картел АЛФА - партньори по проект „Отговорността на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза” VS/2009/0189 обсъдиха в три работни срещи под формата на конференции и уърк-шопове негативните ефекти от икономическата криза в България, Полша и Румъния и антикризисните мерки, предприети от социалните партньори. След заключителната конференция по проекта в Краков теоретичният и практически опит на синдикатите по темата бе обобщен в нарочна финална публикация, която ще бъде разпространена и сред синдикалните структури.