Стартира интернет страницата на проект "Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД"

Уважаеми посетители,
стартира интернет страницата на проект "Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД", изпълняван от КНСБ в партньорство с БСК в рамките на Оперативна програма "Човешки ресурси" за периода 2009-2013 г..
В новата страница ще намирате подробна и разнообразна информация за хода на дейностите по проекта, предстоящи събития, актуални новини, снимки, да участвате в различни анкети, както и да давате своето мнение и препоръки. 
Очакваме ви на този адрес: www.knsb-flexsecurity.org

Image