проект VS/2009/0189 Отговорността на синдикатите в новите държави-членки в икономическа криза

 В условията на задълбочаваща се рецесия, партньорите по Проект "Ролята на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза" ще проведат работна среща в Буклурещ на 30 март. Ще бъде обменен опит относно това какви са действията на синдикатите при неуредени трудови взаимоотношения на работниците, когато работодателят е  чужденец и е напуснал страната, как се оценява модела на функциониране на синдикатите след смянатa на политическата и икономическата система, какви са правните  решения  и посоките на развитие, както и състоянието и необходимите промени в пенсионните схеми в България, Полша и Румъния.
  По време на работната среща вицепрезидентите на синдикалните конфедерации КНСБ, ОПЗЗ и Картел АЛФА, както и експертите от централите, ще направят преглед на реализираните антикризисни икономически мерки в съответните страни, както и кои от добрите практики на Европейския съюз е необходимо да бъдат въведени спешно в България, Полша и Румъния, с оглед на по-справедливото разпределение на тежестта на рецесията, както и по-бързото излизане от нея.
  Партньорите по проекта ще начертаят план за общи действия в дългосрочен план.
Image