Проект Разработване на електронна система за синдикално обучение DeLTTUE

КНСБ участва като партньор в Проект Разработване на електронна система за синдикално обучение DeLTTUE, финансиран по програма Учене през целия живот към ГД „Образование и култура” на ЕК.

Проектът е двугодишен – стартира през месец декември 2009 г. и ще приключи през месец декември 2011 г. Инициатор на проекта е TUC (Trade Union Congress), Великобритания и освен КНСБ са вкючени още 6 партньора, а именно: ETUI (Европейски синдикален институт), SAK – Финландия, LO – Швеция, GSEE – Гърция, Open University и Lewisham College – Великобритания.
Основната цел на проекта е да осигури иновативни инструменти и стратегии, които могат да бъдат използвани и прилагани в синдикалните образователни програми в Европа.
Проектът ще надгради съществуващите знания и експертиза и ще осигури нови иновативни подходи за онлайн обучение. Една от основните цели на проекта е създаването на серия насоки и наръчници, които да се превърнат в набор от инструменти за синдикалните обучители. Материалите, създадени в рамките на проекта ще дадат възможност на синдикалните конфедерации да разработят ефективни стратегии в своите собствени образователни програми.