Позиция-програма "Чаша топло мляко и закуска" - Четвъртък, 9-21-2006

ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ /СБУ/ КЪМ КНСБ

Относно: конфликтите и рисковете за успешната реализация на програмата “Чаша топло мляко и закуска за учениците от I до IV клас”

Ръководствата на КНСБ и на СБУ заявяват категоричната си подкрепа за...

Позиция на КС на КНСБ-Пакт за икономическо и социално развитие на България - Четвъртък, 9-14-2006

П О З И Ц И Я
НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КНСБ
Относно резултатите от преговорите по проекта на
Пакт за икономическо и социално развитие на България до 2009 г.

След осем-месечни, на моменти мъчителни преговори, под една или друга форма, значителна част от синдикалните идеи за необходимите...

КНСБ-становища-НСТС - Петък, 6-30-2006

Предоставяме на вашето внимание становищата на КНСБ по точките от дневния ред на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а именно:
-по “Национална стратегия за демографско развитие на Република България /2006-2020/ и “План за изпълнение 2006”;
-по проект на Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност...