КНСБ-становище-Наредба за структурата и организацията на работната заплата-заседание на НСТС-11-7-06

Проектът на Наредба за структурата и организацията на работната заплата обединява основни постановки по заплащането на труда и възпроизвежда общовалидни принципи при формиране на трудовите възнаграждения. Тя съдържа общи характеристики за брутната и за основната работна заплата, конкретни правила за допълнителните трудови възнаграждения, процедури при изчисляване на трудовите...

Позиция-проект-бюджет 2007 - Вторник, 10-31-2006

П ОЗ И Ц И Я
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ
ОТНОСНО ПРИЕТИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007

По повод приетия вчера от правителството бюджет 2007, в който е заложена МРЗ от 170 лв. и липсата на догонващо развитие на доходите на хората на наемния...

Позиция-президентски избори-втори тур - Петък, 10-27-2006

Днес, 27 октомври 2006 г., на национална среща с регионалните и общински лидери на синдиката от цялата страна, която се провежда в гр. Пловдив, ръководството на КНСБ изслуша задълбочен анализ по региони за проведения първи тур на президентските избори, и бе приета следната
ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ...

КНСБ-становище - проекто-бюджет 2007 - Сряда, 10-25-2006

С Т А Н О В И Щ Е

НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.І. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Като цяло, КНСБ подкрепя заложените...

КНСБ-допитване-президентски избори-позиция - Сряда, 10-11-2006

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПИТВАНЕ НА КНСБ ДО СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПО ПОВОД НА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ ‘2006

ПОЗИЦИЯ НА КНСБ

Предстоящите президентски избори в страната се провеждат в изключително важен период от най-новата история на България. КНСБ, като най-голямата обществена организация, не може да остане индиферентна към резултатите от вота на...