Позиция на Изпълнителния комитет на КНСБ относно стачката в сектор Образование

ПОЗИЦИЯ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ
ОТНОСНО СТАЧКАТА В СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ
Завърши най-масовата и най-продължителната отраслова ефективна стачка в историята на България. Последните 6 седмици...

Становище на Координационния съвет на КНСБ относно изпълнението на Пакта за икономическо и соц...

Становище на Координационния съвет на КНСБ относно изпълнението на Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009 година Вторник, 9-11-2007  
 
В края на миналата година Координационният съвет на КНСБ, като отчете напредъка по преговорите по Пакта, взе отговорното решение и натовари Президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, д.м. да го подпише. С този акт Конфедерацията показа своята зрялост, отговорност и желание за Европейски начин за водене на...

ПОЗИЦИЯ НА КНСБ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛОСЪК ДАНЪК ОТ 01. ЯНУАРИ 20

ПОЗИЦИЯ НА КНСБ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛОСЪК ДАНЪК ОТ 01. ЯНУАРИ 2008 Г. Понеделник, 9-3-2007 
 
Във връзка с предложението на МС за въвеждането на плосък данък от 10% върху всички доходи, ръководството на КНСБ излиза със следната позиция:
Ние за пореден път изразяваме категорично, че сме против въвеждането на плоския данък в България.
Ако обаче същият бъде въведен, искаме правителството да даде еднозначен...

Позиция на ръководството на КНСБ по предложенията на управляващата коалиция,свързани с увеличението

Позиция на ръководството на КНСБ по предложенията на управляващата коалиция, свързани с увеличението на пенсиите  Вторник, 8-7-2007  
 
Ръководството на КНСБ изразява задоволство, че макар и с известно закъснение и извън законоустановените правила за сътрудничество и трипартитно управление на осигурителната система, все пак управляващата коалиция се реши на едно допълнително усилие за повишаване размерите на пенсиите и за да докомпенсира отмяната на осъвременяването на пенсиите...