ПОЗИЦИЯ на президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, д.м. - Сряда, 11-14-2007

ПОЗИЦИЯ
на
президента на КНСБ
доц. д-р Желязко Христов, д.м.
До стачкуващите медицински сестри и друг персонал от детските ясли в гр. Стара Загора
Уважаеми стачкуващи вече трети ден...