ПОЗИЦИЯ НА КС НА КНСБ ПО НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА, ЗАЕТОСТТА И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ

КС на КНСБ оценява като положителна стъпка постигнатите на този етап резултати и дава мандат на представителите на синдиката да продължат да отстояват представените предложения в бъдещите заседания на НСТС и при постигане на удовлетворителни резултати, президентът на КНСБ да подпише тристранно споразумение за антикризисни мерки.
Същевременно, КС на КНСБ се съобразява с факта, че все още не са представени правителствените мерки. Категорично заявяваме, че няма да приемем предложения, водещи до орязване на социални права и придобивки, ръст на безработицата и влошаване на покупателната способност на населението. Бъдещите действия на синдиката ще зависят от готовността на правителството да се съобрази с тази позиция.
Искрено се надяваме за бързо постигане на крайно необходимото съгласие между правителство, синдикати и работодатели!

ОТНОСНО ВМЗ СОПОТ

ъководството на КНСБ отчита усилията на Министерския съвет и на екипа на Министерство на икономиката енергетиката и туризма за по-безболезнено преодоляване последствията от икономическата криза във фирмите, чийто принципал е държавата.

КНСБ за здравеопазването

Подходът на Министерство на здравеопазването към ликвидиране на десетки общински болници, трябва основно да се промени като държавата поеме изцяло отговорността за осигуряване на равни права на населението по отношение на неговата здравна сигурност вкл. равнопоставен достъп, равномерно териториална разпределение и високо качество на медицинските услуги.

Позиция на ИК на КНСБ за усъвършенстване и развитие на социалния диалог и КТД

ИК на КНСБ  оценява позитивно ясно изразената политическа воля  и действия на кабинета Борисов  за развитие на процесите на сътрудничество и възстановяване на структурите за диалог между правителството и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.
Възприе се предложението от КНСБ за създаване на постоянно действаща работна група към НСТС, която да извършва текущ мониторинг на социално-икономическата ситуация и предлага антикризисни мерки.

СТАНОВИЩЕН на Конфедерация на независимите синдикати в България Относно: "Доклад за здравето на нацията през 2008 г."

Представеният за становище доклад е с разказно изложение относно състоянието на здравето на нацията и здравната система, при това със съществени непълноти и неточности. Представените данни и факти не могат да компенсират крайно ограничената интерпретация и често липсата на анализ, особено по фундаменталните и стратегически проблеми на здравната реформа: преразглеждане на правомощията и отговорностите на МЗ, НЗОК, БЛС, БЗС, синдикатите, общините и др. партньори в здравеопазването; промяна на статута на съсловните организации; начина на договаряне в НРД; структурната реформа на здравната система; икономическото и морално дестабилизиране на здравната система, стабилизиране на източниците на финансиране, нови правила за ценообразуване; недостатъчност на контрола и регулирането на здравната система и др.