Становище на Ръководството на КНСБ по повод оповестения чрез медиите Нов модел за заплащане в администрацията, приет от Министерския съвет на 09.06.2010 г.

ФНСДУО и нейните структури от държавното управление са категорично против приемането на каквито и да е нови идеи на заплащане в държавната администрация, без предварително обсъждане със синдикатите от държавното управление.
От медиите научаваме, че на пресконференция министър Дянков е заявил, че е приет от Министерския съвет нов модел на заплащане за държавната администрация.

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ

 
    Ръководството на КНСБ категорично не приема манипулацията на управителя на НОИ г-жа Христина Митрева, отправена по адрес на синдикатите  на вчерашната пресконференция на НОИ за това, че „синдикатите са почти съгласни с направеното предложение” - да не се изплаща обезщетението за първия ден при отсъствие по болест.
    Ръководството на КНСБ се обяви категорично ПРОТИВ предложената промяна още при обсъждането на антикризисните мерки в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Работодателите и НОИ не желаят да използват всички възможности за контрол, предоставени от законодателството, поради което с направеното предложение се наказват всички български граждани, които по обективни причини ползват болничен лист.
Държим да припомним, че редица правителства, включително и настоящето  от 2000 г. досега намалиха осигурителните вноски общо с 14%, с което драстично се увеличи дефицитът на НОИ с още 2,5 милиарда лева.
Напомняме, че съгласно правната уредба, регламентираща осигуряването при болест -   работниците и служителите плащат тези вноски за целия период на осигуряването, а не за части от него.
Направеното предложение от г-жа Митрева грубо нарушава чл. 12 и чл. 13, т.1 и 2. от Европейската социална харта /ревизирана/, която правителството на България е ратифицирало.
Категорично не приемаме и направеното предложение за промяна на режима за ползване на платения годишен отпуск. Особено в ситуация на криза – това предложение е неизпълнимо! Предложената промяна е неползваният платен годишен отпуск за предходни години да се използва до края на 2010 г. като в  противен случай се губи. Ако бъде въведена на практика тази промяна, това ще доведе до затваряне на редица предприя, фирми и учреждения, тъй като по наши данни неползваният годишен отпуск възлиза на близо милиард работни дни.
Ръководството на КНСБ заявява, че за пореден път се прави опит да се орежат права и да се намалят доходите на хората на наемния труд, като оправданието е проявленията на икономическата криза.
Заявяваме, че ако бъдат приети направените предложения, структурите на КНСБ ще организират и проведат протестни и стачни действия за защита правата и интересите на своите синдикални членове!

 

Позиция на ръководството на КНСБ по случай Световния ден на здравето

Ръководството на КНСБ поздравява всички свои членове и заетите в системата на здравеопазването, които достойно изпълняват Хипократовата клетва в условията на тежка икономическа криза. Хилядите членове на КНСБ, работещи в системата на българското здравеопазване, честват своя празник в условията на несигурност от недофинансирането на системата, при закъсняващо изплащане на работни заплати. Чрез символични протести днес те изразяват своята позиция за неясните правителствени мерки и техните последици за здравното облужване на българските граждани.

Декларация от Изпълнителния съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването - КНСБ

Уважаеми колеги,
Изпълнителният съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ Ви поздравява по случай 7 април – Световния ден на здравето и професионален празник на работещите в здравеопазването в Р България.
Пожелаваме на всички Вас здраве, радост и професионални успехи в благородната Ви професия.

Позиция на ръководството на КНСБ по съгласуваните в рамките на НСТС мерки за подкрепа на фиска, бизнеса, заетостта и домакинствата

Ръководството на КНСБ оценява положително постигнатото в рамките на НСТС,  съгласие между правителство, работодатели и синдикати по мерките за преодоляване  на негативните последици от икономическата криза в България. Мерките са комплексни и конкретни и са насочени в направления, като: за подкрепа на фиска; за ограничаване на публичните разходи; за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата; за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор; за подкрепа на доходите на домакинствата; за подкрепа на пазара на труда; за укрепване на социално-осигурителните системи.