КНСБ не е предлагала национализация на нито един елемент от пенсионната система

Във връзка с някои внушения в медиите за синдикални предложения за национализация на пенсионните фондове от втория стълб, КНСБ за пореден път заявява:

1. Няма случай от началото на пенсионната реформа до момента, в който КНСБ да е изменила на принципните си позиции, независимо от трудностите и политическите решения, които нанесоха дълбоки корекции и на замисъла, и на параметрите, заложени първоначално, особено що касае изискванията за стаж и възраст, размери на осигурителните вноски и на пенсиите и ангажименти на предприятията/ осигурителите.

2. КНСБ не се е отказвала от консенсуса по тристълбовата архитектура на българската пенсионна система, като винаги е отстоявала и аргументирала своята привързаност към солидарния първи стълб (фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване), който трябва да е способен да предоставя адекватни, т.е. достатъчно високи размери на пенсиите на всички пенсионери – сегашни и бъдещи. КНСБ не е предлагала национализация на който и да било от елементите на системата, както твърдят някои, макар че това понятие е несъотносимо към всички нейни елементи, тъй като тя е национална по презумпция и съдържание.

3. Функционирането на отделни частни субекти, в изпълнение на национални законодателни решения не превръща пенсионната система или нейни елементи в частна собственост. Частни са субектите, които управляват пенсионните фондове от втория стълб, а не самите фондове.

4. Единствено изнасянето на правата на ранно пенсиониране на работещите в първа и втора категория труд извън солидарната пенсионна система и прехвърлянето им във втория капиталов стълб от самото начало е предмет на особено мнение и възраженията на Конфедерацията, документирани в писмени становища и многократно заявявани. Аргументите на КНСБ са повече от очевидни – ранното пенсиониране е право да се получи пенсията за стаж и възраст по-рано и при по-облекчени изисквания. Това право следва да е в зависимост от осигурителния принос на лицата – осигурителен стаж и възраст, а не от размера на натрупани средства, което или поставя под въпрос правото на ранна пенсия, или противопоставя осигурени лица с еднакъв принос по размер на ранната пенсия. Този факт, обаче, не прави КНСБ противник на тристълбовия модел.

5. Намерението на КНСБ да се търси решение на ранното пенсиониране, в т.ч. чрез гаранциите на солидарността и минимизирането на таксите и издръжките за сметка на осигурителните вноски, е израз на загрижеността на синдиката за правата на хората, за жизнеността на системата и за адекватността на пенсионната защита. От това си право и отговорност КНСБ няма да се откаже!