Ако не бъде оттеглен Законопроекта за пенсиите - протести

На днешното си заседание Изпълнителният комитет на КНСБ анализира обезпокоително нарастващото социално напрежение сред структурите на КНСБ, предизвикано от приетия от Правителството на 4. август и внесен в НС Проект на Закон за изменение и допълнение на КСО, несъгласуван със синдикатите и дори необсъждан в НСТС и Надзорния съвет на НОИ в нарушение на Закона.

В тази връзка ИК на КНСБ настойчиво призовава министър-председателя на Република България и ръководеното от него правителство да изтегли от Народно събрание посочения законопроект, тъй като:
1. Законопроектът посяга без стойностни аргументи на завоювани  права на българските граждани и прехвърля тежестта на тежката финансовата ситуация в осигурителната система единствено върху работещото население
2. Предвидените в Законопроекта промени не решават ефективно нито краткосрочно, нито в дългосрочен план финансовите проблеми на Държавното обществено осигуряване
3.  Законопроектът генерира социално напрежение и спонтанни реакции, които могат да доведат да трудно контролируеми и кризисни ситуации в отделни браншове и отрасли.
В случай, че не бъде оттеглен Законопроектът, ИК на КНСБ ще внесе   за разглеждане в Координационния съвет на КНСБ на 10. септември предложение за организиране на консолидирани стачни и протестни действия като упълномощава ръководството на КНСБ да съгласува времето на солидарните синдикални действия с Конфедерация на труда „Подкрепа”.
4. Вместо това, КНСБ е разработила и предложила аргументирана  и цялостна концепция за подобряване осигурителните права на хората и постигане на дългосрочна финансова жизнеспособност на системата.
В тази връзка ИК на КНСБ настоява министърът на труда и социалната политика да заеме публична позиция в подкрепа на увеличение на минималната работна заплата, която има пряко отношение към ръст на минималните осигурителни доходи за най-ниско квалифицираната категория персонал и цялостно подобряване приходите на осигуряването.
Изпълнителният комитет на КНСБ призовава всички свои структури да участват активно в преговорите по минималните осигурителни доходи за 2011 г. като се стремят да постигнат минимален ръст от най-малко 5%, с което ще се компенсира очакваната годишната инфлация за 2010 г. и ще се  даде възможност за едно поне минимално нарастване на осигурителните доходи.

03.09.2010 г.