За или против отпуск за осиновителите

Становище на КНСБ по предложенията за изменения на Кодекса на труда

В комисията по трудово законодателство към НСТС, КНСБ вече изрази отношението си към предлагания законопроект за изменения и допълнения в Кодекса на труда (№ 354-01-44). В Становището ни до комисията към НСТС сме приложили и становище по внесения през 2012 г. в 41-то НС идентичен законопроект.

Като цяло и по принцип възприемаме основните идеи на законопроекта, изложени в мотивите към него. За КНСБ също е от значение да се уреди по законов път възможността осиновителите да полагат грижи, съобразени с нуждите на осиновените деца.

Идеи и предложения за изменения и допълнения в конституцията

(Материалът съдържа част от посланията на КНСБ към политическите сили на предходните избори за Народно събрание - мандат 2009-2013 г. )

 

 

І. Необходими промени в Конституцията на Република България

Задълбочаващата се криза на доверие между гражданите, политиците и държавните институции налага необходимостта от промени в основния обществен договор (Конституцията на страната),за което КНСБ настоява от повече от  пет години. Своето решение чакат проблемите, свързани с баланса, контрола и взаимодействието на трите части на единната държавна власт – законодателна, изпълнителна и съдебна. Очакваното влизане в сила на Договора от Лисабон на ЕС ще постави редица  допълнителни изисквания и към българската Конституция.

Позиция относно: Допълнителния платен годишен отпуск, за работа при ненормиран работен ден, за държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация

КНСБ категорично не одобрява и не приема решението на  Правителството от 17.01.2012 г., с което се препоръчва допълнителния платен годишен отпуск, за работа при ненормиран работен ден, за държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация, да е в рамките на 5 работни дни.

Декларация от Националния протестен митинг на КНСБ и КТ „Подкрепа” против пенсионните реформи и отнемането на „клас прослужено време”

От трибуната на многохилядния протестен синдикален митинг, в условията на ефективна национална железничарска стачка и от името на всички  работници и служители в България

ПРОТЕСТИРАМЕ
срещу ограбването на завоювани и изстрадани  социални  права

Отнемането на т.нар. „клас прослужено време”, скокообразното увеличение на пенсионната възраст за всички и  орязването на доходите на най-уязвимата социална група – пенсионерите, са възмутителни.
Прокарването на подобни рестрикции от днес за утре, с неаргументираното твърдение, че се прави неизбежна реформа, са  неприемливи и  самоцелни.

Становище на КНСБ по повод Декларацията на работодателски организации относно законопроекти за изменение на Кодекса на труда внесени от народни представители

След като внимателно се запознахме с декларацията на работодателски организации от 12.01.2011г. относно законодателна инициатива на народни представители по въпроси свързани с ползването на платен годишен отпуск, считаме за необходимо да заявим следното: