КНСБ категорично подкрепя криминализиране укриването на осигурителни вноски

Във връзка с появилите се остри критики към текста от проекта на Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода на лица, които съзнателно избягват плащането на задължителни осигурителни вноски в големи размери, ръководството на КНСБ заявява:

Вече четвърта година сме свидетели на възмутително двуличие по темата „криминализиране на укриването на осигурителни вноски“ от страна национално представителни работодателски организации и техни поддръжници. За КНСБ е неморално и безотговорно да се отричат от подписа си под национални споразумения, в т.ч. с Правителството на Република България, в които след продължително обсъждане и аргументиране е постигнат консенсус, че задължителните осигурителни вноски са публично вземане с по-висока обществена значимост от данъците, тъй като са директен гарант за социалните права на гражданите и укриването им руши социалната справедливост и заплашва социалния мир в обществото. По този въпрос положително отношение са изказвали многократно и политическите сили, представени в Парламента. Укриването на публични задължения е престъпление във всяка правова държава в Европа и по света.

Ето защо, ръководството на КНСБ категорично заявява, че подкрепя текста за криминализиране укриването на осигурителни вноски от проекта на Наказателен кодекс. Организацията ще се бори със всички сили и средства най-после престъпленията към осигурителната система и осигурителните права на хората да получават заслужено строго наказание!