Увеличението на МРЗ ще стимулира потреблението

Във връзка с обсъждането на проекта на държавен бюджет за 2011 г. в Министерския съвет ръководството на  КНСБ за пореден път изразява своята позиция за обективна необходимост от увеличение на минималната работна заплата за страната.

Данъчно облагане на социалните разходи - Четвъртък, 3-15-2007

В първата година на членството на България в ЕС, КНСБ очакваше по-нататъшно развитие на стимулативни политики на ООН, МОТ и Европа за корпоративната социална отговорност. Девет години след старта на данъчната реформа социалните разходи се облагаха при източника с корпоративен данък ( в началото той бе 20 %, постепенно...

Позиция на ИК на КНСБ-старт на преговорите по Социално-икономически пакт на България за 2006-2007 г.

Позиция на ИК на КНСБ-старт на преговорите по Социално-икономически пакт на България за 2006-2007 г.  Понеделник, 10-17-2005  
 
Като отчита факта, че страната навлиза в решаващ за своето икономическо и социално развитие етап, изискващ изпълнението на поетите ангажименти с оглед бъдещото членство в Европейския съюз;
Като осъзнава критичната нужда от съвместни действия и национално отговорни перспективни решения, които да мобилизират обществената и гражданска енергия и съпричастност за...