Позиция на КНСБ относно заявената политика по минималната работна заплата за страната

Въпреки че не съответства в пълна степен на искането ни за нов размер на МРЗ за страната, КНСБ оценява заявената от правителството политика по минималния трудов доход до 2017 г. като поредица от последователни стъпки във вярната посока.

Убедени сме, че една активна и целево премерена политика по отношение на минималната работна заплата в дългосрочен план ще подпомогне най-нискодоходните групи работници, ще стимулира потреблението и повишаването на доходите на населението, като в същото време ще създаде благоприятна и предвидима икономическа среда за производството и бизнеса.