Позиция на ИК на КНСБ-старт на преговорите по Социално-икономически пакт на България за 2006-2007 г.

Позиция на ИК на КНСБ-старт на преговорите по Социално-икономически пакт на България за 2006-2007 г.  Понеделник, 10-17-2005  
 
Като отчита факта, че страната навлиза в решаващ за своето икономическо и социално развитие етап, изискващ изпълнението на поетите ангажименти с оглед бъдещото членство в Европейския съюз;
Като осъзнава критичната нужда от съвместни действия и национално отговорни перспективни решения, които да мобилизират обществената и гражданска енергия и съпричастност за...

Като отчита факта, че страната навлиза в решаващ за своето икономическо и социално развитие етап, изискващ изпълнението на поетите ангажименти с оглед бъдещото членство в Европейския съюз;
Като осъзнава критичната нужда от съвместни действия и национално отговорни перспективни решения, които да мобилизират обществената и гражданска енергия и съпричастност за успешното преодоляване на предизвикателствата пред институциите, социалните партньори и всички граждани на България;
Като припомня извървяния от КНСБ път през последните шест месеца за подготовка на общия синдикален Меморандум за икономическото и социално развитие на страната до 2010 г. и договорените на негова основа общи документи с представителните работодателски организации;

Изпълнителният комитет на КНСБ:

1. Констатира значима прилика между основните цели и приоритети на икономическата и социална политика, развити в синдикалния Меморандум и правителствените приоритети, отнасящи се до поддържане на макроикономическата стабилност, ускоряване на икономическия растеж, повишаване на конкурентноспособността на икономиката, повишаване на равнището на заетостта и реалните доходи и решителни мерки за подобряване качеството и ефективността на системите за образование, здравеопазване, социално осигуряване и подпомагане.
2. Установява с безпокойство, че основните принципи на европейския социален модел не са залегнали в необходимата степен при формулирането на приоритетите в сферата на социалната защита.
3. Декларира за пореден път, независимо от едномесечното закъснение на Правителството, своята готовност за отговорни и съдържателни преговори с работодателите и управляващото мнозинство с цел договаряне на първия Социално-икономически пакт на България за 2006-2007 г.
4. Изразява неудовлетворение от правителствените анонси по макрорамката на проектобюджет 2006 и обявените първи намерения за ръст на доходите, които не само че не са обнадеждаващи, но са далеч от заявените месец по-рано приоритети на Правителството.
5. Категорично настоява за договаряне с Правителството (независимо от позицията на МВФ) на спешни компенсаторни мерки за намаляване на последствията от новата световна петролна криза върху българската икономика и върху жизнения стандарт на хората, които да смекчат поредицата ценови шокове, водещи до кумулативен ръст на издръжката на живота с около 10 % в края на настоящата година.
Преодоляването на последиците от наводненията, настъпилото застудяване и стартът на отоплителния сезон усилват допълнително тревогата за натрупващо се социално напрежение, което не дава много дълго време за преговори и за намиране на конкретни решения.

ИК на КНСБ заявява, че преди края на 100-те дни на Правителството очаква да се постигнат договорености между партньорите за ключовите параметри на икономическото и социално развитие на страната, за ръста на заплатите и пенсиите, за политиката по заетостта, за финансирането на здравеопазването и образованието и т.н.
В случай, че не се постигнат приемливи и достатъчни договорености, които да осигурят по-добро качество на живота на хората и устойчив ръст на икономиката и доходите, КНСБ ще предприеме допитване до синдикалните структури за бъдещите действия на синдиката, в т.ч. подготовка и организиране на протестни действия.
Днес, ИК на КНСБ прие и Рамка за преговори на КНСБ по социално-икономически пакт 2006-2007 г.
Преговорите започват днес в 15,30 часа. Преговарящите от страна на КНСБ са зам.-председателите д-р Иван Кокалов и Пламен Димитров.