Приватизация на лечебни заведения

КНСБ изразява принципно позитивна позиция за възможността за приватизация на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ...

Позиция на ръководството на КНСБ
По повод предложението на Министерския съвет за промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с които се отменя забраната за приватизация на лечебни заведения, ръководството на КНСБ изразява принципно позитивна позиция за възможността за приватизация на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ. Настояваме това да се случи след изработване и приемане на Национална здравна карта отразяваща реалните нужди на населението от достъпни и качествени здравни услуги и гарантираща националната здравна сигурност. На възможна приватизация да подлежат лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ извън задължителната Национална здравна карта.
Настояваме за изисквания за запазване обема медицински дейности за минимум 15 години и възможност за закупуване от работещите в съответното лечебно заведение при облекчени условия. Средствата получавани от приватизацията задължително да бъдат инвестирани за нуждите на останалите лечебни заведения.
21 декември 2008 г.
София