ПОЗИЦИЯ на президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, д.м. - Сряда, 11-14-2007

ПОЗИЦИЯ
на
президента на КНСБ
доц. д-р Желязко Христов, д.м.
До стачкуващите медицински сестри и друг персонал от детските ясли в гр. Стара Загора
Уважаеми стачкуващи вече трети ден...

ПОЗИЦИЯ
на
президента на КНСБ
доц. д-р Желязко Христов, д.м.
До стачкуващите медицински сестри и друг персонал от детските ясли в гр. Стара Загора
Уважаеми стачкуващи вече трети ден в детските ясли в Стара загора,
Със своите действия, упражнявайки конституционното си право на протест и ефективна стачка, вие – работещите в детските ясли в гр. Стара загора показвате пред цяла България не само ясно изразена гражданска позиция, но и безхаберието и липсата на политическа воля от управляващите да разрешат проблемите, породени от неадекватните им решения. Без да са гарантирани средствата за повишение на работните заплати съгласно ПМС № 175/24.07.2007 г. правителството декларира пред обществеността, че трудовите възнаграждения на заетите в бюджетната сфера са увеличени с 10%.
Явно, че в Стара загора постановленията на МС не се прилагат, поради което и увеличението на вашите работни заплати е в размер на 5% от 01.07.2007 г. КНСБ не бе чута в края на 2006 г. при приемането на Закон за бюджет на РБългария за 2007 г., че с определения процент от БВП за сектор Здравеопазване системата ще бъде недофинансирана и това ще провокира социално напрежение в отделни колективи.
Ръководството на КНСБ категорично подкрепя вашите справедливи искания и призовава Министерството на здравеопазването и ръководството на Община Стара загора да намерат спешно решение на поставените от вас проблеми. За пореден път заявяваме, че отделените средства за секторите Здравеопазване и Образование в Проектобюджет 2008 г. ще запазят статуквото на работещи бедни сестри, акушерки, учители възпитатели, помощен персонал, не само в детските ясли и учебните заведения, а в двете уж обявени за приоритетни от правителството системи. Доц. д-р Желязко Христов,
Президент на КНСБ