Становище на КНСБ за резолюцията за интегрирана политика на ЕС за Арктика

  • Mini-Marica-iztok

От няколко дни в медийното пространство се носи тезата, че българските мини са застрашени, заради резолюция, гласувана в Европарламента, относно интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика.
Текстът, в буквален превод, гласи следното:
„призовава държавите членки да забранят субсидиите за изкопаеми горива, които намаляват цената на производството на енергия от изкопаеми горива, с оглед да се възпрат експлоатацията и използването на изкопаеми горива“
За да няма спекулации, КНСБ е длъжна да припомни, че субсидиите за въгледобива в България са спрени от близо 10 години, а в момента цената на въглищата се определя на база на формула, която отчита пазарни фактори.


По-притеснителни в тази резолюция са препоръките за намаляване на вредните емисии, които трябва внимателно да се следят от българските представители в Европарламента, тъй като те са реалната заплаха за българската енергетика.

В тази връзка, по-важната  и актуална тема в момента  е  Референтният документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталации (LCP BREF), който предстои да бъде приет през месец април 2017 г.
Както КНСБ заяви ясно пред всички отговорни държавни институции и широката общественост, ратифицирането на този документ би означавало буквално „убийство“ на българската енергетика, би застрашило националната сигурност и би оставило без работа над 150 000 души, заети във въгледобива, енергетиката и съпътстващите дейности към тях.

Затова оценяваме високо инициативата на българските евродепутати без един – Николай Бареков, които след проведената, преди дни,  кръгла маса в Конфедерацията, изпратиха открито писмо с конкретни искания по този документ до председателя на Европейската Комисия - Жан Клод Юнкер.

Би било изключително полезно, ако към техния глас, се присъединят и политиците в България, както и служебният кабинет, от когото очакваме бърза и адекватна реакция преди и по време на гласуването на Референтния документ в Брюксел.

Оценяваме загрижеността на нашите политици за българския въгледобив, но използването му за предизборни цели може да предизвика ненужно напрежение в системата на енергетиката, която и без това преминава през труден етап от своето развитие.