КНСБ подкрепя с резерви предложението за сливане на почивни и празнични дни

  • calendarКНСБ ще подкрепи с резерви промяната в Кодекса на труда, касаеща сливането на почивни и празнични дни. Това се казва в официално становище на синдиката до парламентарната комисия по труда и социалната политика, подписано от президента Пламен Димитров.


Според най-голямата обществена организация предложението на кабинета да се създаде нова алинея в кодекса: „Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и неделя, те се ползват в първите работни дни след тях“, очевидно носи в личен план повече неработни дни на работниците и служителите, което означава че ще бъде прието от тях.
Затова КНСБ и го подкрепя.

Синдикатът обаче има сериозни юридически възражения към така предложената уредба.

Според експертите на КНСБ необходимо  е  да отпадне правомощието на Министерския съвет за разместване на празничните дни.
„Липсват аргументи както от правна, така и от житейска логика, които да обосновават необходимостта да се запази правото на МС да размества почивни дни. Какво представлява това право? В действащата Конституция такова право не се съдържа. Липсва и акт на Народното събрание, приет в условията на новата Конституция, който да е създал това право. Откъде тогава МС черпи основания да „размества почивните дни”? Отговорът е – от онзи персонален и числен състав на Народното събрание, който е приел през 1986 г. Кодекса на труда, в т.ч. и чл. 154, ал. 2 КТ при действието на отменената от 1991 г. Конституция!“, се казва в аргументите на синдиката.

КНСБ смята, че въпросът със сливането на почивни и празнични дни  е принципен спрямо законодателството и затова трябва генерално решение. Такова предложение бе изпратено и до социалния министър Зорница Русинова, тя обаче не се съобрази с правните ни аргументи, се казва в становището на организацията.

Цялото становище – виж тук