Консултативен съвет-позиция-добавки за вреден труд - Сряда, 4-5-2006

П О З И Ц И Я
на
ръководството на КНСБ по прилагането на
ПМС 297 от 28.12.2005 г. - за включване на добавките за вреден труд в основната заплата

На 04.04. 2006 г. в КНСБ се състоя спешно заседание на ръководството на Централата с лидерите...

П О З И Ц И Я
на
ръководството на КНСБ по прилагането на
ПМС 297 от 28.12.2005 г. - за включване на добавките за вреден труд в основната заплата

На 04.04. 2006 г. в КНСБ се състоя спешно заседание на ръководството на Централата с лидерите на синдикатите и съюзите-членове на Конфедерацията от материалното производство, които са обединени в Консултативен съвет.
На заседанието бе направен анализ на актуалната икономическа и социална ситуация в страната и по-специално - на възникналите проблеми по прилагането на ПМС 297 за включване на добавките за вреден труд в основните възнаграждения.
На заседанието бе изразена силната тревога на федералните лидери за опасността от предстоящо намаление на трудовите възнаграждения на работещите в почти всички браншове и сектори на материалната сфера, в които има значително доплащане за вредни условия на труд.
Напомняме, че делегацията на КНСБ в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ напусна заседанието на тристранната комисия, като предупреди, че с това си решение Правителството ще предизвика социално напрежение и отговорността ще бъде негова.
Ръководството на КНСБ след направения анализ
Р Е Ш И:
1. Предлага на Правителството да се удължи срока на прилагане на ПМС 297 от 28.12.2005 г. до края на годината.
2. Настоява да се прекратят опитите за промяна на съществуващата нормативна база по формиране на трудовите и допълнителни възнаграждения до намиране на съгласие между синдикати, работодатели и държава по принципите, конкретните мерки и ангажименти за една нова политика на доходите, която да изведе България от незавидното последно място на страните-членки на ЕС.
КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПРИ ОТКАЗ ЗА НАМИРАНЕ НА АДЕКВАТЕН ИЗХОД НА СЪЗДАДЕНАТА СИТУАЦИЯ ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ ПРОТЕСТНИ И СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА.