Обръщение на ИК на КНСБ-условия на труд - Вторник, 1-24-2006

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ
Относно грубото погазване на законодателството в областта на условията на труд и трудовите права на българските граждани


КНСБ нееднократно през последните години е сигнализирала и предупреждавала за грубо погазване на трудовото и осигурителното законодателство в десетки и стотици предприятия с българско...

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ
Относно грубото погазване на законодателството в областта на условията на труд и трудовите права на българските граждани


КНСБ нееднократно през последните години е сигнализирала и предупреждавала за грубо погазване на трудовото и осигурителното законодателство в десетки и стотици предприятия с българско или чуждестранно участие.
От 1998 г. провежданата от Конфедерацията кампания за фундаменталните права на работното място потвърждава основателността на претенциите ни към държава и работодатели. За съжаление, не бяхме чути.
Изпълнителният комитет /ИК/ на КНСБ следи с огромна тревога развитието на ситуацията в обувната фабрика “Еврошуз”-Дупница. Изказваме най-искрените си съболезнования на близките на починалите работнички.
Трагичният инцидент в дупнишката обувна фабрика извади за пореден път на бял свят истината за условията труд, грубото погазване на трудовото и осигурително законодателство, безцеремонното отношение към човека в многобройните и разпръснати из цялата страна шивашки и обувни предприятия. И не само в тях...
Заявяваме, че ще продължим с неотслабваща сила кампанията за защита на фундаменталните права на работното място.

Обръщаме се към държавните институции и специализираните контролни органи:
- да се предприемат необходимите законодателни мерки за криминализиране на деянията, свързани с погазване на трудовото и осигурително законодателство;
- да се възобнови работата по разработване и приемане от българския парламент на Закон за Инспекцията по труда. На контролните органи следва да се предоставят нови и по-респектиращи нарушителите правомощия;
- да се учреди със закон длъжността извънщатен работнически инспектор. Тези инспектори да бъдат номинирани от синдикатите и работодателите по определени критерии, като им се предоставят права на държавни инспектори по спазване на трудовото и осигурително законодателство;
- да се предприемат незабавно мерки за повишаване на отговорностите и взискателността към всички институции, от които зависи въвеждането в експлоатация на нови и реконструкцията на съществуващи предприятия и производства.

Апелираме към работодателите:
- да спазват безусловно българските закони;
- да се отнасят с уважение към най-ценния си капитал – човека;
Призоваваме българските работници и служители:
- преодолейте страха;
- знайте правата си и се борете за тях;
- обединени в синдикални организации ще сте по-силни!