Позиция на ИК на КНСБ-застудяване - Вторник, 1-24-2006

Изпълнителният комитет /ИК/ на КНСБ се отнася с тревога и загриженост към проблемите, които породи рязкото застудяване, обхванало цялата страна. Застудяване, за което метеоролозите предупреждават от дни.
Българите знаят и помнят и много по-тежки зими. Но падането на температурите винаги е сериозен повод за тревога. Заради големия брой бедстващи...

Изпълнителният комитет /ИК/ на КНСБ се отнася с тревога и загриженост към проблемите, които породи рязкото застудяване, обхванало цялата страна. Застудяване, за което метеоролозите предупреждават от дни.
Българите знаят и помнят и много по-тежки зими. Но падането на температурите винаги е сериозен повод за тревога. Заради големия брой бедстващи българи, неспособни с мизерните си заплати и пенсии да осигурят отопление в домовете си. Заради тези, които се трудят в огромни неотоплени халета или на открито... Огромна е тревогата ни за здравето и живота на всички тези, стотици и хиляди наши сънародници – клетници, безпризорни. Не по-малка е тревогата ни за българското училище, за нормалното протичане на учебния процес, за здравните заведения - притиснати от финансови проблеми и с невъзможност да осигурят нормални условия за работа и грижа за пациентите.
В българското законодателство не е посочено кога, при колко градуса под нулата трябва да се преустанови трудовият процес за работещите на открито.
Господа управляващи, считаме че е целесъобразно в българското законодателство изрично да се регламентира норма, недопускаща полагането на труд под определени стойности на температурите, влажността и скоростта на движение на въздуха.
Господа работодатели, призоваваме ви да предприемете мерки за запазване здравето на работещите на открито и въвеждане на:
- намален работен ден;
- предоставяне на горещи и подсладени тонизиращи напитки;
- осигуряване на топло работно облекло и обувки;
- отоплени подвижни или стационарни помещения за почивка на работниците от аварийни групи от енергийната система, ВиК, пътното поддържане, строителството, горското стопанство и дърводобива и др. В максимална степен, съобразно метеорологичните прогнози, да се ограничават превозите на хора и товари по републиканската пътна мрежа.
В случай, че температурите се понижат драстично, призоваваме ви – съхранете здравето и живота на хората! Няколко изкарани надници при минусови температури, съпроводени неминуемо с ниска производителност на труда и влошено качество могат да бъдат пожертвани в името на хората!
Отнасяме се с огромна тревога за десетките и стотици български работници, които се трудят в затворени помещения, но за съжаление – без никакво отопление. Често в тях температурите са под долните хигиенни норми и се доближават до външната температура. Нека опазим здравето на тези хора! Нека бъде направено всичко възможно да се осигурят топли зони и помещения на тези места! Не си пестете чашката чай за тези хора! Когато и това не е достатъчно, спрете работа, пуснете хората по домовете им! Те ще ви трябват и утре!