Икономиката ни се подобрява - чак към 2010

 
     Българската икономика започва да се оправя най-рано през 2010 г., сочат данните на Ifo-институт в Мюнхен. Същото се отнася и за Литва и Румъния. Данните бяха представени от директора на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любен Томев.
      Освен това, взривяването на "Двете кули" на 11 септември, кризата в Ирак, бумът при цените на петрола и горивата, сривът на ипотечния пазар - са основните фактори, довели до  влошаване на световния икономически климат. В момента глобалната икономика е в рецесия.
 
Какви са очакванията и прогнозите за излизане от кризата?

Последните данни от април на Ifo-институт в Мюнхен показват, че като цяло световната икономика ще тръгне нагоре в рамките на следващите 6 месеца – за пръв път от третото тримесечие на 2007 г. очакванията са за положително развитие. Оптимистичните оценки за световния икономически климат са резултат от положителните очаквания в Северна Америка, Азия, но също така и за Западна Европа и някои страни от Източна Европа. Същевременно трябва да отбележим, че оптимистичните очаквания се регистрират в период, когато експертните оценки са за много лошо състояние на икономиката към настоящия момент. В различните европейски страни очакванията са разнопосочни, въпреки като цяло положителната световна тенденция:

- положително развитие още през втората половина на 2009 г. се прогнозира в еврозоната, като най-изявено е то в Белгия, Италия, Германия, Австрия, Франция и Холандия; изключение от тази група прави само Гърция;
- извън еврозоната оптимистични са очакванията за Обединеното кралство и Дания, докато в негативния спектър остават тези за Норвегия, Швеция и Швейцария;
- в новите страни-членки като цяло ситуацията се оценява като «лоша» (с изключение на Полша и Чехия), като се подчертава крайно негативното развитие на кризата в Унгария и Латвия, които са на ръба на държавен банкрут;
- в Литва, Румъния и България икономическият климат продължава да се влошава (да отива към дъното на рецесията) и имайки предвид времевия лаг в развитието на кризисните ефекти, положително развитие следва да се очаква най-рано от средата на 2010 г.