КНСБ, КРИБ и БТПП обжалват решението на ДКЕВР за цената на газа

КНСБ, КРИБ и БТПП внесоха жалба чрез ДКЕВР към ВАС за спиране решението на ДКЕВР за скок на цената на природния газ.

С входящ № Е-12-00-1417 чрез ДКЕВР до Върховния административен съд КНСБ, КРИБ и БТПП внесоха днес /03.10.2008 г./ жалба, с която се иска спиране на изпълнението на Решение № Ц-069 от 30.09.2008 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, с което бяха определени нови цени на природния газ.

С жалбата се иска да бъде отменено предварителното изпълнение, което Законът за енергетиката придава на всички актове на ДКЕВР в противоречие с общите принципи на административното право.

В определения от закона срок КНСБ, КРИБ, и БТПП ще подадат и жалба по същество, с която ще искат да се отменят новите цени на природния газ, тъй като са приети в противоречие с изискванията на действащото законодателство в страната.

Очаква се жалбата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) да бъде подкрепена от още много организации.