„Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“

  • 01

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, заедно с експертна група от Конфедерацията, участва в кръгла маса на тема: „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“.

Във форума, организиран от АИКБ в партньорство с КНСБ, се включиха министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, заместник министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев, председателят на УС на АИКБ Васил Велев, управителят на НОИ Бисер Петков, представители на държавните институции и администрация, социалните партньори, експертни ресорни организации и служби по трудова медицина. От страна на КНСБ участие взеха д-р Пламен Радославов, заместник председател на ФСЗ - КНСБ, изпълнителният секретар на Конфедерацията Асия Гонева, експертите Христина Митрева, Михаела Тодорова, Атанаска Тодорова, Мая Грамовска, Евелина Тодорова и Ренета Василева.

На кръглата маса бе обсъдена необходимостта от реформиране на критериите за установяване на степента на работоспособност и адекватното им прилагане в практиката, административни и законодателни промени, които са възможни единствено посредством активен диалог и сътрудничество между държава, социални партньори и всички други заинтересовани страни.

По време на форума бяха коментирани и обсъдени насоки за реформиране на системите за експертизата на здравното състояние и на работоспособността и идентифицирани проблемите на трудовия пазар, произтичащи от застаряващата работна сила, високото ниво на заболеваемост и инвалидизация на работещите, намаляване на конкурентоспособността на страната вследствие на нереформирани критерии за установяване на трудоспособността, проблемите на експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа.