НВСК на КНСБ с над 1000 души членска маса

Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България (НВСК-КНСБ) отчете над 1000 души членска маса към месец декември 2015 г.През тази година НВСК се развиваше устойчиво и сигурно, с нарастващ интерес и постоянно увеличаващи се членове. НВСК-КНСБ се наложи като сигурен и надежден инструмент за взаимопомощ в структурите на Конфедерацията.

 

НВСК ще продължи да си поставя отпимистични цели и през следващата година, като основнен акцент и приоритет на Касата отново ще бъде помощта за своите членовете.

Екипът на НВСК и ръководството на КНСБ използват възможността да пожелаят мирни и щастливи семейни празници и успешна 2016 год. на всички свои членове и партньорите си.