Обръщение към българските железничари от синдикалните ръководства на СЖБ-КНСБ, СТСБ-КНСБ, ФТР „Подкрепа” НЖС „Подкрепа”

Братя и сестри българи,
Днес ние показахме, че българските железничари няма да позволят да бъдат мачкани, унижавани, съкращавани.
Днес ние се борихме за нашите работни места, за работните заплати, с които храним нашите семейства и за това да я има българската железница.
Безпрецедентния административен натиск „локаута”, който се прилагаше цял ден от мениджърските екипи с подмяната на превозните бригади, подмяната на ръководител движение от началника на съответната гара и изпращане под конвой от транспортна полиция на превозната бригада на влак 8610 в Пловдив да обслужи влак Пловдив – Карлово, са малка част от грубите нарушения, които днес репресивният административен апарат приложи към стачкуващите железничари.
ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ НАРУШЕНИЯ КНСБ И КТ „ПОДКРЕПА” ИНФОРМИРАХА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИ СИНДИКАЛНИ СТРУКТУРИ.
ПОИСКАХМЕ МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ.
ВАШАТА РЕШИМОСТ НИ ДАВА САМОЧУВСТВИЕТО И УВЕРЕНОСТТА ДА ПРОДЪЛЖИМ ЗАЕДНО БИТКАТА СРЕЩУ АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОИЗВОЛ!
Мениджърските екипи, и в условията на стачка не преговарят, за да се намерят други решения за подобряване на икономическото състояние на българската железница, които ние сме им предложили и които са съгласувани със Световната банка.
Ръководствата на четирите синдиката се обръщат към всички железничари утре 25 ноември 2011 г. да продължим още по-успешно нашета ефективна стачка.
По обобщената информация до 14.30 ч. от 264 влака, които е трябвало да се движат от 08.00 ч., са спрени 218 влака.
Само заедно и единни можем да отстоим нашите интереси – да спрем съкращенията, да договорим по-висок размер на нашите заплати, да получим работно облекло и по-добри условия на труд!