Заплащането на труда

Въпрос: Здравейте! Много пъти съм пущала оплакване относно заплащането на труда в нашето предприятие.Става въпрос за следното:с години наред се случва едно и също-всяка година се увеличава минималния осигурителен праг,но стартовата ни заплата си остава една и съща.Работодателят ми до сега ме е осигурявал на 440 лв.,а тази година ще ме осигурява на 550 или там някъде.На една брутна работна заплата от 370 лв. би трябвало да плат
48.10лв за осигуровки(13%),но тъй като минималният праг на който съм осигурявана е 440лв. са ми спирани 57.2лв,т.е с 9,1лв повече.През тази година ще ми спират около  70 лв за осигуровки,което е с  22 лв повече.Странното е,че личната ми заплата от 370 лв ще намалее с 22лв.До сега никой не е обръщал внимание точно на този обратен проблем.Има ли начин работодателите да бъдат задължени да се съобразяват с минималните осигурителни прагове,още повече,че аз работя в предприятие в условията на втора категория труд,в категорията на високо квалифицирани работници.Благодаря за това,че ще вземете под внимание моя сигнал.

Включете се в дистанционно обучение Индустриални отношения, модул "Трудови и осигурителни отношения"

Бихме искали да Ви поканим да участвате в  дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 2 „Трудови и осигурителни отношения“. То започва от понеделник, 27 април. 

Обучението е насочено към заети лица.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Дистанционно обучение "Колективно трудово договаряне" започва от 3 май

Бихме искали да Ви поканим да участвате в  дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 4 „Колективно трудово договаряне“. Започва от 3 май.

Обучението е насочено към заети лица.

Как се провежда курсът?

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Как се оценяват участниците?

Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Също така условие за издаване на Сертификат и попълнена Анкетна карта в края на курса, поместена в платформата.

Курсистите не дължат такса за участие.

Обучение „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор ВиК“ започва от 23 ноември

 

Дистанционно обучение на тема „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор ВиК“ започва от 23 ноември. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. 

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.