Енергетици и миньори от Бобов дол и пернишките и софийски миньори продължават нормалната си дейност

До 17 октомври 2014 г. трябва да приключат пробите на сероочистващите инсталации на двата блока на ТЕЦ „Бобов дол”, а дотогава мениджърският екип на дружеството да внесе в Министерство на околната среда и водите необходимата документация, за да получи комплексно разрешително за нормална екслоатация на двата блока на топлофикационното дружество.

Това бе договорено на проведената днес, 5 октомври 2014 г., среща между служебните министри на икономиката и енергетиката Васил Щонов, на околната среда и водите Светлана Жекова, техните екипи и мениджърския екип на ТЕЦ „Бобов дол” и представители на КНСБ.

Поводът за срещата бе поставеният от ръководството на КНСБ проблем за ТЕЦ „Бобов дол” и за въгледобивните дружества „Бобов дол”, „Открит въгледобив – Перник”, „Станянци”, „Бели брег” и „Чукурово” по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе вчера, 4 септември 2014 г.

С това решение и с подписания анекс между ТЕЦ „Бобов дол” и Електроенергийния системен оператор се създава предпоставка за нормална производствена дейност на въгледобивните дружество от софийския, пернишкия и бобовдолския въгледобивни региони и запазване на стотици работни места и трайните доходи на миньорите.