Енергетици и миньори от Бобов дол и пернишките и софийски миньори продължават нормалната си дейност

До 17 октомври 2014 г. трябва да приключат пробите на сероочистващите инсталации на двата блока на ТЕЦ „Бобов дол”, а дотогава мениджърският екип на дружеството да внесе в Министерство на околната среда и водите необходимата документация, за да получи комплексно разрешително за нормална екслоатация на двата блока на топлофикационното дружество.

Работещите в „Напоителни системи” ЕАД получават заплати

От вчера, 1 октомври 2014 г., следобед работещите в „Напоителни системи” ЕАД започнаха да получават своите възнаграждения за месеците юни, юли и август 2014 г.
До този резултат се стигна след многократни протести от страна на работниците и служителите в държавното предприятие, включително в София.

Ръководството на КНСБ изразява своята съпричастност с миньорите от рудник „Бабино“

Ръководството на КНСБ изразява своята тревога и загриженост за здравето на протестиращите под земята вече трети ден, миньори в рудник „Бабино”. Подкрепя справедливите им искания за изплащане на дължимите суми за работни заплати и ваучери и за запазване на трайните работни места.