Най-малко 900 лв. заплата за сестра, поне 1100 лв. за лекар в новия КТД за здравеопазването

 

  • site-1

 

Стартовите заплати на заетите в здравеопазването се увеличават с 20 до 50 на сто спрямо 2016 година. Това предвижда новият колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“, подписан днес от синдикати, работодатели и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. От страна на КНСБ подпис под него сложи председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и вицепрезидент на КНСБ д-р Иван Кокалов.
Според договореното най-ниската заплата за медицинска сестра, акушер или лаборант става 900 лв. Ръстът е с 200 лв. спрямо договореното в стария КТД.


За лекарите и фармацевтите с една специалност най-ниското възнаграждение става 1200 лв., ръст с 350 лв. спрямо 2016 година. Началник на отделение ще се разписва най-малко срещу 1300 лв., а шеф на клиника – срещу 1500 лв. Скокът е с около 50 на сто.

В университетските многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, както и в тези с над 51 на сто държавно участие увеличението е още по-голямо. Там началните заплати за медиците варират от 950 до 1700 лв. В проценти това представлява скок с 27 до 48 на сто спрямо 2016 година.
Същите стойности са предвидени за центровете за кожно-венерически заболявания, болници за продължително лечение, за рехабилитация.

В сектора трябва да се намери ред и средствата за здравеопазване, особено тези за заплати, да се разпределят правилно между всички. „Работата в здравеопазването е екипна, отборна. Ако има звезди, те се крепят на останалите“, заяви Иван Кокалов след подписването му.
По думите му в здравето трябва да се спазва един от основните принципи на МОТ „За равен труд – равна заплата“. „Не може да се очаква качествено здравеопазване, в което една медицинска сестра получава 5 или 10 лв. над минималната работна заплата“, обяви председателят на здравната федерация на КНСБ.

Министър Кирил Ананиев заяви, че е най – щастливият и развълнуваният участник. „Нека да направим така подписаният договор той да послужи за база и да стимулира хората, работещи в системата на здравеопазването. Нека да постигнем консенсус, както за пациентите, така и за хората от сектора“, каза министър Ананиев.