Най-малко 900 лв. заплата за сестра, поне 1100 лв. за лекар в новия КТД за здравеопазването

 

  • site-1

 

Стартовите заплати на заетите в здравеопазването се увеличават с 20 до 50 на сто спрямо 2016 година. Това предвижда новият колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“, подписан днес от синдикати, работодатели и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. От страна на КНСБ подпис под него сложи председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и вицепрезидент на КНСБ д-р Иван Кокалов.
Според договореното най-ниската заплата за медицинска сестра, акушер или лаборант става 900 лв. Ръстът е с 200 лв. спрямо договореното в стария КТД.

Подписан бе нов колективен договор в бранш "Целулозно-хартиена промишленост"

Федерацията на синдикалните организации в горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и ФЛП НА КТ “ПОДКРЕПА” подписаха браншови колективен трудов договор с Браншовата камара на работодателите от "Целулозно-хартиена промишленост".

Два нови колективни договора бяха сключени в леката промишленост

 

Два нови колективни трудови договора в леката промишленост бяха подписани през месец февруари-март, 2020 г. малко преди и по време на въведеното извънредно положение в България, при работа в риск, и въпреки усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19.

Единият е сключеният КТД в „Кемет Електроникс България“ ЕАД гр. Кюстендил, мултинационално предприятие в бранш Производство на електрически съоръжения, основните постижения са: увеличение на основната работна заплата средно с 35 лв.; увеличение на допълнителното възнаграждение за Коледните и Великденски празници с по 40 лв.; създаден е работно-организационен съвет, с участието на синдиката и работодателя за обсъждане на работно-организационния процес; за приложение на новаторска идея се изплаща от 100 лв. до една брутна работна заплата.

Подписан е нов колективен трудов договор в НКЖИ

Синдикатът на железничарите в България (СЖБ), Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ), Национален железничарски синдикат (НСЖ „Подкрепа“), Федерация транспортни работници (ФТР „Подкрепа“) и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) подписаха на 2 юни нов колективен трудов договор (КТД 2020), който осигурява по-добри условия за работещите в компанията.

Новият КТД в образованието: По-голям размер на отпуските и на предизвестията, увеличение на разходните стандарти

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-134/08.06.2020 г.) бе подписан на 8 юни. Той ще е в сила до 25 ноември 2020 г.

СБУ подготви проект на КТД за следващите 2 г., в който са включени още по-добри договорености, но поради появилата се пандемия от COVID-19 и последвалата трудна обстановка не само в страната, но в световен мащаб, подписването му беше отложено за ноември 2020 г., съобщиха от синдиката. 

За да защити своите синдикални членове и осигури спокойствието на системата през летните месеци, СБУ е предложил подписване на КТД, с който да се запазят и гарантират всички добри клаузи постигнати с досега действащия КТД и анексите към него.

От СБУ обясниха, че договореностите в настоящия КТД са минимални, имат задължителен характер и се прилагат за работниците и служителите, членове на синдикалните организации, и за работодателите, членове на организациите на работодателите - страни по договора, както и за социалните придобивки и допълнителните плащания на командированите от Министерството на образованието и науката (МОН) работници и служители, синдикални членове, работещи в българските държавни училища в Прага и Братислава.

Договориха минимални прагове за работните заплати в новия КТД за музикално-сценичните изкуства

 

Минимални прагове за работните заплати, по-високи обезщетения при пенсиониране и сумирано изчисляване на работното време само при доказана необходимост. Това са част от клаузите, залегнали за първи път в новия браншов колективен трудов договор за музикално-сценичните изкуства.

Той бе подписан на 1 юли от министъра на културата Боил Банов, Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци към КНСБ, Иван Иванов, председател на Независима синдикална федерация „Култура“ към КНСБ, Кирил Бинев, председател на Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и Нина Кръстева, председател на Синдикат „Театър, музика и танц“, НФ „Култура“ – КТ „Подкрепа“. От страна на работодателските организации подписи сложиха Момчил Георгиев за Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Тодор Мадолев за Сдружение „Ръководители в областта на културата“ (СРОК).

Новият КТД ще важи отново за две години, въпреки настояване от работодателските организации да е по-кратък. Срокът на предишния изтече на 6 юни. „Проведохме трудни преговори, получихме подкрепа и от президента на Република България Румен Радев, с когото се срещнахме по негова покана. Това са първите преговори, на които синдикатите бяхме твърди като скала. С договора успяхме да решим не малка част от проблемите в бранша“, каза Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци към КНСБ.

"Мини Марица-изток" с нов Колективен трудов договор до 2022 г.

Нов Колективен трудов договор бе подписан на 24 юли в "Мини Марица-изток" ЕАД между представителите на двата синдиката в дружеството - Наско Митев, председател на ДСО на КНСБ и Бисер Бинев, председател на ФСО ,,Подкрепа“, и изпълнителният директор на мините инж. Андон Андонов, като работодател. Той е със срок на действие 2 години.

Подписването бе предшествано от девет проведени заседания. Основните промени в КТД-2020 засягат увеличения в стойността на режийните при излизане в отпуск, на ваучерите за храна и допълнителното възнаграждение за ,,домашно дежурство“ от 25% на 35% от минималната часова работна заплата за дружеството.

Нова клауза в Колективния трудов договор регламентира на работник или служител, чието разрешение за достъп до стратегически зони предстои да изтече, работодателят да осигурява един ден командировка, без право на дневни пари, за набавяне на необходимите документи.