Становище на ръководството на КНСБ относно договарянето на МОД

Във връзка с представеното по-рано днес, 16 септември 2014 г., предложениe на Асоциацията на индустриалния капитал в България

за „Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики”, в което се предлага минималните осигурителни доходи да са съобразени с големината на предприятията и с различията в основните характеристики на регионалните трудови пазари.

Ръководството на КНСБ заявява, че отдавна е изразило позицията на Конфедерацията, а именно, че не приема подобно предложение, тъй като то би довело до дискриминационно отношение към работниците и служителите, полагащи еднакъв труд в различните предприятия и региони.