Доверени на синдиката адвокати за консултации и защита при трудово-правни спорове

Бургас

Соня Атанасова
Тел. 056/84 58 33, GSM 0899/41 54 94
Приемно време: 8.30 – 12.30   14:00 - 18:00

Румяна Цветкова
Тел. 056/84 14 58, GSM 0888 33 81 55
Приемно време: 8.30 – 12.30   14:00 - 18:00

Милена Хлебарова
Тел. 056/84 14 58, GSM 0888 63 85 87
Приемно време: 8.30 – 12.30   14:00 - 18:00

Бяла (Русе)

Теодора Михова Кятовска
ул. ”Хаджи Димитър”17
GSM 0887 81 01

Приемна

Как може да ти помогне синдиката, за да защити твоите човешки права?

КНСБ има изградена своя мрежа от правни приемни. В приемната на синдиката дават правни консултации т.нар. доверени адвокати и експерт-икономисти. Правните приемни са онази структура на синдиката, чрез която всеки гражданин, независимо от неговия статус - нает работник и служител, безработен, социално слаби, бъдещ и настоящ пенсионер, може да получи компетентна и своевременна защита на своите нарушени трудови, осигурителни и синдикални права. Днес действат правни приемни в повече от половината регионални координационни съвети, даже и в някои общински координационни съвети. Сред тях особена популярност имат приемните към РКС - Варна, Бургас, Пловдив, Хасково, Димитровград, Русе и други.

В Приемната на КНСБ - централа в гр. София, пл. Македония 1, партер, всеки столичанин и посетител на столицата от понеделник до петък може да получи правни консултации по трудовоправни или осигурителни въпроси.

Каква е основната дейност на приемната?

Приемната е мястото, където всеки търсещ закрила на своите трудови и осигурителни права, може да получи компетентен и експертен отговор на поставените от него въпроси от доверените адвокати.
Ако си работник или служител, безработен или пенсионер в правната приемна на КНСБ ти можеш да получиш: