КНСБ съветва младежи за правата им в Карнобат

  • karnobatЕксперти на КНСБ съветваха младежи за техните трудови, социални и осигурителни права в Карнобат. Инициативата беше част от информационен ден по проект на МТСП „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България”, където синдикатът имаше собствен щанд.

Младежите питаха най-вече за минималните размери на трудовите възнаграждения в сферата на туризма. Значителна част от тях са сезонно заети в този бранш, но често работят без какъвто и да е трудов договор или са с контракт  за почасова работа, а на практика работният ден е с продължителност над 12 часа. 

Професионални училища, центрове за професионална квалификация и местни работодатели разясняваха на младежите за предлагани от тях възможности за квалификация, преквалификация и  заетост в региона.