От днес, 9 февруари, започна реализацията на проект „Шанс за работа-2015“, организиран за втора поредна година от КНСБ и в Благоевград

Проектът гарантира усвояване на компетенции и умения чрез комплексно обучение, което ще ускори прехода от безработица към заетост на безработните лица, включени в него. Тридесет младежи до 24 годишна възраст вече се обучават по специалностите „Помощник-възпитател“ и „Социален асистент подпомагане на деца“.

След теоретичната част обучението ще продължи в детски заведения на територията на Благоевград. По същата програма „Шанс за работа 2015“ се включват и безработни лица над 50 години, които ще усвояват професията „Болногледач“ в градовете Благоевград, Сандански и Гоце Делчев. След професионалното обучение и след извършване на подбор, 40% от общо 75 човека ще стажуват за период от 3 месеца в здравни заведения. На финала всички, успешно покрили изискванията за обучение по специалностите, ще получат Удостоверение по образец от МОН.

Източник: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100519264