Кресна: Нови работни места в общината по проект "Нов избор - развитие и реализация"

21 души от община Кресна започват работа от 2-май по проект "Нов избор - развитие и реализация" по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Те ще работят в сферата на строителството и пътното поддържане, през април по тази програма бяха наети двама техник-еколози и един спасител, бедствия, аварии и катастрофи.

Одобрени от Бюрото по труда са и молбите на 35 кандидат-работници от общината, които ще бъдат ангажирани в дейностти, свързани с озеленяването, заяви за Дарик кметът на Кресна Илиян Кръстев.
Основната цел на проекта е повишаване на професионалната квалификация на безработните с цел последващо наемане работа по схемата. Наетите лица ще получават месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата и дължимите осигуровки за период от 9 до 12 месеца. Фирмата получава средства от държавата за всеки нает безработен.

Дарик радио