30 ревизии по осигурителното законодателство в Ямбол

90 000 лева са допълнително начислените задължителни осигурителни вноски за първите пет месеца на годината след извършени ревизии на некоректни работодатели и осигурители от Ямболска област. Общият брой на приключилите ревизии по осигурителното законодателство за периода януари – май 2011 година е 30. Най-голям е размерът на установените допълнителни задължения по Държавното обществено осигуряване .На работодателите, които са изплатили трудови възнаграждения, но не са внесли дължимите осигурителни вноски, са съставени актове в размера на невнесените осигурителни вноски.

Един от акцентите в работата на НАП е текущият контрол по спазването на осигурителното законодателство, така че да не се допускат сериозни нарушения от работодатели и осигурители, които да се установяват на по-късен етап чрез ревизии.
През летния туристически сезон освен засиления контрол по спазване на данъчното законодателство, при всяка оперативна проверка в търговските обекти се следи и за спазването на осигурителното законодателство. Инспекторите съблюдават за това дали правилно са определени и начислени дължимите задължителни осигурителни вноски върху работните заплати на персонала, внесени ли са в дължимите размери и срокове, подадени ли са необходимите декларации в определения от закона срок. Във фокуса на проверките са и сключените трудови или граждански договори със служителите, които работят в търговския обект, а също уведомленията за назначени, напуснали или уволнени служители.
www.vreme.bg