Строителни работници срещу 1 500 USD месечно набира Бюрото по труда

Общо 3 500 професионални строителни работници за Израел набира Агенцията по заетостта чрез димитровградското Бюро по труда. Подобна възможност се предоставя съгласно подписана преди време Спогодба между правителствата България и еврейската държава.

Нужни на бизнеса в Израел са кофражисти и арматуристи срещу средно месечно възнаграждение от 1 500 щатски долара. Към тях се причисляват и майстори на мазилки и керамични облицовки по подове и стени. Едно от важните изисквания е работниците да разчитат предоставените им строителни планове, уточняват посредниците в търсене на препитание.
Максималният срок за пребиваване на наетите работници е 3,5 години. При одобрение, трудовите ангажименти стартират още на 1 април т.г. За целта одобрените кандидати ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност той да бъде продължен.
Мераклиите за гурбет трябва да са от 25- до 40-годишна възраст, да са български граждани и да не са работили досега в Израел, както и да не са осъждани. Условие е да притежават диплома или удостоверение за завършено професионално образование, както и поне тригодишен стаж, отразен в трудовата книжка.
Освен регламентираната заплата, всеки час извънреден труд ще се заплаща допълнително по завишена тарифа. Като допълнение работодателят ще прави и месечен депозит в размер на 180 USD по сметка на работника, която се държи от ПИБА (израелската служба по заетостта). Набраната сума, намалена с банковата такса и данъка, ще се изплати с изтичане на трудовия договор. Веднъж годишно на работниците ще се изплаща и премия.
Междувременно бе уточнено, че за периода на заетостта ще бъде осигурено подходящо жилище.
Желаещите да кандидатстват следва да представят в димитровградското Бюро по труда набор документи. Сред тях – молба, копие от удостоверение за завършено образование, както и копие на трудовата книжка. Крайният срок за подаване на документите е 20 февруари.

www.DGPAZAR.eu