Хасково: 4 акта за 45 000 лева издадени на ОЦК

Експертите от РИОСВ- Хасково провериха през месец май 71 обекта. За същия период са дали над сто предписания за различни нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта и са издадени  5 наказателни постановления на стойност 48 000 лв. Постъпилата през месеца сума от текущи месечни санкции и наложени наказателни постановления, включително и от преходни периоди е  6 156 лв. лева.

Един акт за неизпълнение на условия от комплексно разрешително и четири от наказателните постановления на обща стойност 45 000 лв. са издадени на ОЦК АД- Кърджали, предимно във връзка с изисквания на европейски регламенти за опазване на околната среда, съобщиха от екоинспекцията.  След  прекратяване на производствената дейност на част от оловното производство (Агломерационната машина в цех „Агломерация" от Инсталацията за производство на олово и оловни сплави) на "ОЦК" АД  не са регистрирани превишения над допустимите норми на съдържанието на серен диоксид в атмосферния въздух в Кърджали.  
http://rodopi24.blogspot.com