В „Мини Марица-изток" подновиха Въгледобива

Около двадесетина дни ще бъдат нужни за възстановяване на загубите от стачката в "Мини Марица-изток". След едноседмичен миньорски протест и след 15 часа преговори в неделя сутринта бе подписано споразумение между синдикатите и ръководството на дружеството.

От 8 часа в неделя е възстановен добивът на въглища и подаването им към четирите централи от комплекса "Марица-изток".
Постигната е договореност за допълнителни назначения на хора в производството по преценка на управителите на трите рудника в дружеството. Допълнителни бонуси за рекордните добиви през м.г. също ще има, но под условие. Между работниците и служителите ще бъдат разпределени 2 130 000 лв., но само след като бъдат наваксани количествата добив на въглища, които не са дадени по време на стачката.
По повод исканите гаранции за дружеството зам.министър Делян Добрев уточни, че "Мини Марица-изток" остава държавно и никога не е стояло на дневен ред раздробяване на дружеството и обособяване на отделни части. Мините са от стратегическо значение
за осигуряване на суровина за работещите в комплекса ТЕЦ "Марица.-изток 2", ТЕЦ "Контур Глобал Марица-изток", ТЕЦ "AES Гълъбово" и "Брикел", както и за бъдещата нова мощност, която ще се изгражда в комплекса.
Инвестиционната програма за тази година е увеличена с 22 млн. лв. и е в размер на 110 млн. лв., което пък е гаранция за исканията на миньорите, свързани с ремонт на тежкото минно оборудване и подобряване условията на труд. Двете страни имат ангажимент и за действия за подобряване на битовите условия за работниците и служителите.
С подписването на новото споразумение всички спорни въпроси по Споразумението по протокола от 12 юли 2011 г. и изпълнението му са окончателно уредени.