Ст. Загора: Вадят от експлоатация двата котела на ТЕЦ „Брикел” от днес

Регионалната екоинспекция в Стара Загора започва от 3 май действия за извеждане от експлоатация на двата котела на ТЕЦ „Брикел". Те бяха оставени да работят до края на април по решение на Министерския съвет от 17 ноември 2010 година.

ТЕЦ „Брикел" изпълни задълженията си по отразяване на годишните верифицирани емисии и предаването на квоти за предходната година, равняващи се на количеството верифицирани емисии до 30 април 2011 г. в Националния регистър, пише на сайта на екоминистерството.
През март ТЕЦ „Брикел" внесе в Изпълнителната агенция по околна среда заявление за издаване на комплексно разрешително, за да може да възстанови дейността си. В рамките на законно установените срокове МОСВ ще съдейства за бързо провеждане на екологичните процедури за издаване на комплексното разрешително. То ще гарантира експлоатацията на предприятието според изискванията на екологичното законодателство.
Двата котела на ТЕЦ "Брикел" ще бъдат пломбирани след указание на енергийния системен оператор, съобщи шефът на РИОСВ Пенка Начева.