В Смолянско живеят най-много работоспособни, в Кърджалийско - най-много селско население

В Смолянско живее най-голям процент население в работоспособна възраст. Това показа анализ на базата на резултатите от последното преброяване, обобщено от „Профит Бг". В Смолянска област 68% от всички жители са на възраст между 18 и 64 г. Следват Благоевград и Варна с по 67%. Но като профил работоспособното население в тези области се различава.

Само 57% от хората в работоспособна възраст в Смолянско живеят в областния град, а 43% са в селата. Във Варненско едва 15% от тази възрастова група са в селата, а 85% - в морската столица. В София работоспособните са 69%. От тях 4% са от околните села и пътуват всеки ден. В Софийска област процентът е по-скромен - 63 на сто, като 36% от тях живеят в селата, а 64% - в градовете.
С най-малко жители между 18 и 64 години е област Видин (59%).Само с процент повече са те в Монтана и Ловеч.
Най-много е селското население в Кърджалийска област (57%), следвана от Силистренска (53%).
Изненадващо най-висок процент градско население в работоспособна възраст има в Габровско - 86% живеят в областния град. Близо до тези данни е Пернишка област с 83% градски жители (71 503 души). Над 20 000 перничани обаче пътуват всеки ден до София и излиза, че почти всеки трети в посочената група от миньорския град е зает в столицата. Процентът на жителите до 17-годишна възраст е най-висок в Сливенска област (20%), следвана от Бургас (18%) и Търговище, Разград, Пазарджик, Кърджали, Шумен, Благоевград, Варна и Добрич с по 17%. Най-малко са младежите в Габрово, Перник, Кюстендил, Велико Търново и Смолян. В тези области подрастващите са 14% при 16% средно за България.
Както при населението в работоспособна възраст, така и при младежите има драстична разлика в профилите в различните области. В Пернишко например има едновременно най-малко младежи, но най-много от тях (87%) живеят в областния град. Подобна е картината в Габровско - децата в селата са едва 14%.
В други области селата не обезлюдяват и остаряват така бързо. Рекордьор е Силистренско, където почти 60% от хората до 17 години живеят в селата. В Кърджалийско процентът е 56 на сто. Обяснението е в различния им етнически състав.
В София броят на хората до 17 години е изненадващо нисък - 15%, което е под средното ниво за страната.
От данните може да се съди в кои области са най-застаряващите и съответно запустяващи малки населени места. Това са Пернишко, Габровско и Варненско, където над 80% от младите живеят в града.

www.rodopi24.blogspot.com