Област Смолян пак държи първенството по безработица

Отново област Смолян държи първенството по безработица в страната. 16.25% e равнището на безработица през май в региона. След нас се нареждат Монтана с 15.04%,  Търговище с 14.60%, Шумен с 13.62% и Видин с 13.54%.

Средната безработица в страната през изминалия месец е 8.87% - с 0.42 процентни пункта по-ниско от април, съобщиха от Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани 328 533 безработни лица. Те намаляват с 15 565 души спрямо април. В 11 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната. Най-ниска е безработицата в София-град - 3.71%,  Габрово - 5.79% и  Бургас - 6.10%.  В останалите 17 области безработицата е над средната за страната и най-високите й стойности продължават да се отчитат в област Смолян.
www.smolyandnes.com