117 акта за нарушения на трудовото законодателство в Сливенско

1876 нарушения на трудовото законодателство са установили специалистите от Инспекция по труда - Сливен за месеците април и май след направени 429 проверки, съобщи директорът на инспекцията Ирена Иванова.

Приложени са и принудителни административни мерки, като най-много са задължителните за изпълнение предписания - 1797. Съставени са 3 акта за спиране на необезопасени машини и съоръжения, две лица, непритежаващи необходимата правоспособност за извършваната от тях работа са отстранени.
За двата месеца са съставени 117 акта за установени нарушения на трудовото законодателство, 4 от които са за неизпълнени предписания с изтекъл срок.
За нарушения на нормите, регламентиращи трудово-правните отношения са съставени 82 акта.
Най-много актове са издадени на фирми в строителството, ресторантьорството и търговията на дребно.
Няма подадени сигнали до прокуратурата.
www.sedmica.sliven.net