Повече от 60 младежи потърсиха работа чрез Младежка трудова борса

Повече от шестдесет младежи /повече от половината, регистрирани като безработни/ дойдоха на първата по рода си Младежка трудова борса, организирана от Бюрото по труда в Разград вчера. Освен с програмите и мерките, по които биха могли да си намерят препитание и да повишат квалификацията си, младите хора - висшисти, среднисти и такива с основно образование, имаха възможност и лично да разговарят с представители на десет местни фирми, имащи интерес и желание да ги наемат.

След кратките презентации на специалистите от Бюрото по труда, младите хора се представиха лично пред работодателите, които проявяват интерес към ценза и възможностите им.
ЕТ "Теодоро Бабаров - Клио комерс", "Интер Бул", "Строител", "Краси стил", "Бестом", "Топлофикация", "Интеррум", "Лазаров", "Инокс" и "Сентап текстил" уважиха срещата и дълго разговаряха с младите хора.Освен заетост и стаж, всеки млад човек, нает от бизнеса, има гарантирани и прилични доходи всеки месец, които не ощетяват работодателите - европейските фондове, финансиращи схемите за работа, осигуряват заплати в размер на минималния осигурителен праг за съответната длъжност.

По данни на Бюрото по труда в Разград безработните младежи до 29-годишна възраст надхвърлят 120 души, като 45 от тях са висшисти.

26 Септември 2012, в-к "Екип7"